Agencja powstała 1 lipca 1992. Od samego początku działalności zajmowała się kompleksową obsługą ubezpieczeniową klienta indywidualnego oraz klienta korporacyjnego.

Oferujemy pełną obsługę w zakresie ubezpieczeń majątkowych, finansowych oraz osobowych.

W związku z nowymi wymogami, każdy z agentów posiada licencję KNF na prowadzenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Agencja oferuje następujące rodzaje ubezpieczeń:

Ubezpieczenia osobowe

Ubezpieczenia majątkowe

  •  Ubezpieczenia komunikacyjne
  • Ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych
  • Ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem i rabunku
  •  Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dozoru górniczego
  •  Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prokuratorów
  •  Ubezpieczenia medyczne, lekarzy i pielęgniarek

Gwarancje finansowe

  •  Gwarancje zapłat wadium
  •  Gwarancje dobrego wykonania kontraktu
  •  Gwarancja rękojmi
  •  Gwarancja zaliczki